Reporty a štatistiky

Reporty a štatistiky sú prístupné na nasledovnom odkaze:

http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm

Ikona dokumentu - PDF Štatistická ročenka 2012 Veľkosť: 8378 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Štatistická ročenka 2013 Veľkosť: 13256 kB Formát: PDF