Zoznam tlačív


Ikona dokumentu - RTF Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce (Generálna) Veľkosť: 102 kB Formát: RTF
  Tlačivo „Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce" slúži ako generalizovaná verzia pre vytlačenie a vyplnenie poskytovateľom práce. Jedná sa o dohodu medzi ním a príslušným súdom o zabezpečení trestu povinnej práce. Je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa. Realizuje elektronickú službu „Podávanie odpovede o poskytnutí povinnej práce."
Ikona dokumentu - RTF Potvrdenie o majetkových a zárobkových pomeroch Veľkosť: 227 kB Formát: RTF
  Tlačivo na stiahnutie "Potvrdenie o majetkových a zárobkových pomeroch". Toto tlačivo je dostupné na verejnom portáli pre autorizovaného aj neautorizovaného používateľa.
Ikona dokumentu - RTF Potvrdenie zamestnávateľa o hľadaní zamestnania Veľkosť: 65 kB Formát: RTF
  Tlačivo určené pre odsúdeného pri uloženej podmienke hľadania práce. Pre odsúdeného toto tlačivo vypĺňa potencionálny zamestnávateľ a je odovzdávané PMÚ ako potvrdenie. Toto tlačivo je dostupné na verejnom portáli pre autorizovaného aj neautorizovaného používateľa.
Ikona dokumentu - RTF Súhlas chránenej osoby Veľkosť: 166 kB Formát: RTF
  Súhlas chránenej osoby s nosením zariadenia varovania blízkosti. Toto tlačivo je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa.
Ikona dokumentu - RTF Vyhlásenie o spolubývajúcich Veľkosť: 156 kB Formát: RTF
  Tlačivo „Vyhlásenie o spolubývajúcich" vypĺňa probačný a mediačný úradník v spolupráci s odsúdeným a jeho plnoletými spolubývajúcimi. Plnoletý spolubývajúci prostredníctvom tlačiva vyjadruje súhlas s umiestnením monitorovacieho zariadenia do domácnosti. Je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa.
Ikona dokumentu - RTF Časový plán trestu povinnej práce Veľkosť: 153 kB Formát: RTF
  Tlačivo „Časový plán trestu povinnej práce" vypĺňa poskytovateľ práce a je určené ako podklad pre probačného a mediačného úradníka. Je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa. Realizuje elektronickú službu „Oznamovanie o porušení časového plánu výkonu trestu povinnej práce“.