Probační a mediační úradníci

Úradné hodiny súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx.

Titul, Meno, Priezvisko Súd Kontakt Poznámka
Andrejčíková Zuzana, JUDr. Okresný súd Humenné 057 8883203
Bachanová Martina, Mgr. Mestský súd Bratislava I +421288811186
Bakajsová Erika, Mgr. Krajský súd v Košiciach +421558870246 od 1.4.2023 VOPaM KS KE
Bakajsová Erika, Mgr. Okresný súd Košice II do 31.3.2023 PaMÚ OS KE II
Balíková Ľubomíra, Mgr. Mestský súd Košice +421558872580 od 1.4.2023
Balíková Ľubomíra, Mgr. Okresný súd Košice okolie od 1.9.2020 do 31.3.2023 zastupovanie za Mgr. Blanára (dlhodobá PN)
Baranová Iveta, Mgr. Okresný súd Prešov +421518881507
Barátová Simona , Mgr. Okresný súd Levice +421368843034 nástup od 1.6.2020
Bačová Juliana, Mgr. Okresný súd Poprad skončenie na pozícii PaMÚ OS PP dňom 30.06.2021
Bažantová Soňa, Mgr. Okresný súd Trenčín +421328831268