Probační a mediační úradníci

Úradné hodiny súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx.

Titul, Meno, Priezvisko Súd Kontakt Poznámka
Andrejčíková Zuzana, JUDr. Okresný súd Humenné 057 8883203
Bachanová Martina, Mgr. Okresný súd Bratislava I 02 88811111
Bakajsová Erika, Mgr. Okresný súd Košice II
Baranová Iveta, Mgr. Okresný súd Prešov
Bažantová Soňa, Mgr. Okresný súd Trenčín
Bejda Radoslav, Mgr. Okresný súd Svidník 054 8821241
Bejdová Angela, Mgr. Okresný súd Humenné
Berčíková Erika, PhDr. Okresný súd Brezno 048 8863113, 048 8863118
Bigoš Slavomír, Mgr. Okresný súd Námestovo 043 8858023
Blanár Stanislav, Mgr. Okresný súd Košice okolie 055 8869645