Probační a mediační úradníci

Úradné hodiny súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx.

Titul, Meno, Priezvisko Súd Kontakt Poznámka
Andrejčíková Zuzana, JUDr. Okresný súd Humenné 057 8883203
Bachanová Martina, Mgr. Okresný súd Bratislava I +421288811186
Bakajsová Erika, Mgr. Okresný súd Košice II +421558872580
Balíková Ľubomíra, Mgr. Okresný súd Košice okolie +421558870243 zastupovanie za Mgr. Blanára od 1.9.2020
Baranová Iveta, Mgr. Okresný súd Prešov +421518881507
Barátová Simona , Mgr. Okresný súd Levice +421368843034 nástup od 1.6.2020
Bačová Juliana, Mgr. Okresný súd Poprad skončenie na pozícii PaMÚ OS PP dňom 30.06.2021
Bažantová Soňa, Mgr. Okresný súd Trenčín +421328831268
Bejda Radoslav, Mgr. Okresný súd Svidník +421548886200
Bejdová Angela, Mgr. Okresný súd Humenné +421578883236