Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)

Univerzálny elektronický formulár umožňuje súkromnému/ verejnému subjektu podať všeobecné podanie. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj "Predmet" a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Všeobecné podanie) (elektronické podanie)
  Univerzálny formulár (Všeobecné podanie)
Ikona dokumentu - PDF Univerzálny formulár (Všeobecné podanie) Veľkosť: 46 kB Formát: PDF