Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu

Elektronický formulár umožňuje odsúdenému podať žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o zmenu miesta výkonu probácie/ trestu“.

Ikona elektronického formulára Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu (elektronické podanie)
  Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie / trestu
Ikona dokumentu - PDF Žiadosť o zmenu miesta výkonu probácie alebo trestu Veľkosť: 56 kB Formát: PDF