Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce (VTPP)

Elektronický formulár „Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce" vypĺňa poskytovateľ práce a je zasielané probačnému a mediačnému úradníkovi. Je k dispozícii na verejnom portáli na voľné stiahnutie aj pre neprihláseného používateľa. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie hodnotenia výkonu trestu povinnej práce“.

Ikona elektronického formulára Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce (VTPP) (elektronické podanie)
  Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce (VTPP)
Ikona dokumentu - PDF Hodnotenie výkonu trestu povinnej práce.pdf Veľkosť: 472 kB Formát: PDF