Žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce (TPP)

Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o odklad výkonu trestu povinnej práce“.

Ikona elektronického formulára Žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce (TPP) (elektronické podanie)
  Žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce (TPP)
Ikona dokumentu - PDF Žiadosť o odklad výkonu trestu povinnej práce Veľkosť: 461 kB Formát: PDF