Žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia (TDV)


Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia z verejného portálu. Táto výnimka sa udeľuje žiadateľovi na maximálne 48 hodín. Elektronický formulár  je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti  o povolenie výnimky z režimu kontroly výkonu trestu domáceho väzenia“.

Ikona elektronického formulára Žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia (TDV) (elektronické podanie)
  Žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia (TDV)
Ikona dokumentu - PDF Žiadosť o povolenie výnimky z výkonu trestu domáceho väzenia Veľkosť: 409 kB Formát: PDF