Odpoveď o poskytnutí práce

Elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce odoslať probačnému a mediačnému úradníkovi odpoveď o poskytnutí práce pre odsúdeného. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie odpovede o poskytnutí  povinnej práce“.

Ikona elektronického formulára Odpoveď o poskytnutí práce (elektronické podanie)
  Odpoveď o poskytnutí práce
Ikona dokumentu - PDF Odpoveď o poskytnutí práce Veľkosť: 466 kB Formát: PDF