Žiadosť o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ

Elektronický formulár umožňuje odsúdenému občanovi podať žiadosť o výkon probačného opatrenia alebo alternatívneho trestu v inom štáte Európskej únie. Elektronický formulár je sprístupnený len prihlásenému (autentifikovanému) používateľovi. Realizuje elektronickú službu: „Podávanie žiadosti o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ “.

Ikona elektronického formulára Žiadosť o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ (elektronické podanie)
  Žiadosť o výkon probačného opatrenia / alternatívneho trestu v inom štáte EÚ
Ikona dokumentu - PDF Žiadosť o výkon probačného opatrenia resp. alternatívneho trestu v inom štáte EÚ Veľkosť: 486 kB Formát: PDF