Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce)

Univerzálny elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet" a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce) (elektronické podanie)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje poskytovateľovi práce podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac aj „Predmet" a text podania. Ku el. formuláru môže pripojiť prílohu.
Ikona dokumentu - PDF Univerzálny formulár (Poskytovateľ práce).pdf Veľkosť: 345 kB Formát: PDF