Univerzálny formulár (Občan)

Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac vypĺňa aj „Predmet“ a text podania. K el. formuláru môže pripojiť prílohu.

Ikona elektronického formulára Univerzálny formulár (Občan) (elektronické podanie)
  Univerzálny elektronický formulár umožňuje občanovi podať žiadosť iného typu ako poskytuje zoznam na verejnom portáli. Používateľ pri tomto formulári okrem povinných polí naviac aj „Predmet“ a text podania. Ku el. formuláru môže pripojiť prílohu.
Ikona dokumentu - PDF Univerzálny formulár (Občan) Veľkosť: 262 kB Formát: PDF