Probační a mediační úradníci

Úradné hodiny súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx.

Titul, Meno, Priezvisko Súd Kontakt
Bachanová Martina, Mgr. Mestský súd Bratislava I +421288811186
Bakajsová Erika, Mgr. Krajský súd v Košiciach +421558870246
Bakajsová Erika, Mgr. Okresný súd Košice II
Balíková Ľubomíra, Mgr. Mestský súd Košice +421558872580
Baranová Iveta, Mgr. Okresný súd Prešov +421518881507
Barátová Simona , Mgr. Okresný súd Levice +421368843034
Bažantová Soňa, Mgr. Okresný súd Trenčín +421328831268
Bejda Radoslav, Mgr. Okresný súd Bardejov +421548886200
Bejdová Angela, Mgr. Okresný súd Humenné +421578883236
Berčíková Erika, PhDr. Okresný súd Banská Bystrica +421488863113