Metodiky a informačné materiály

Metodiky a informačné materiály:

Ikona dokumentu - RTF Mediácia Veľkosť: 85 kB Formát: RTF
 
Ikona dokumentu - RTF Porovnanie PZTS a zmieru Veľkosť: 95 kB Formát: RTF
 
Ikona dokumentu - RTF Trest povinnej práce Veľkosť: 78 kB Formát: RTF
 
Ikona dokumentu - PDF Brožúra ESMO Veľkosť: 605 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov Veľkosť: 167 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Kontrola prítomnosti kontrolovanej osoby v určený čas na určenom mieste Veľkosť: 166 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Detekcia priblíženia sa kontrolovanej osoby k chránenej osobe Veľkosť: 179 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Kontrola pohybu a pobytu kontrolovanej osoby Veľkosť: 166 kB Formát: PDF
 
Ikona dokumentu - PDF Telefonické overenie prítomnosti kontrolovanej osoby na určenom mieste Veľkosť: 175 kB Formát: PDF